23.12.2020 (Webnoviny.sk) – Ministerstvo vnútra avizovalo spustenie prípravných trhových konzultácií za účelom vyhlásenia verejného obstarávania na zabezpečenie odvozu a likvidácie nebezpečného a iného odpadu.

Ako sa ďalej uvádza v oznámení na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, účelom konzultácií je oslovenie hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajú poskytovaním služieb v oblasti likvidácie nebezpečného a iného odpadu s cieľom stanoviť v pripravovanom verejnom obstarávaní objektívne parametre a požiadavky na predmet zákazky. Rezort chce tiež informovať relevantné subjekty na trhu o pripravovanej zákazke.

Budú žiadať analytickú kontrolu

„Predmetom zákazky je odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu, ktorých pôvodcom alebo držiteľom sú objekty alebo zariadenia v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na území SR,“ uvádza rezort s tým, že požadovaný odvoz a likvidácia odpadov pozostáva najmä z odobratia odpadov z rôznych jám, nádrží, odlučovačov, skladov, kontajnerov a iných priestorov.

Ministerstvo má tiež záujem o vykonanie analytickej kontroly odpadov (pre vlastnú potrebu), ich prepravu a zhodnotenie/zneškodnenie.

Ministerstvo nevie, aké množstvo odpadu má

„Súvisiace činnosti pozostávajú najmä zo spracovania a vedenia predpísanej dokumentácie a evidencie odvozu a likvidácie odpadov, aj z prenájmu skladovacích kontajnerov,“ uvádza ministerstvo.

Rezort dodal, že vzhľadom k tomu, že nedokáže vopred určiť rozsah a množstvo odpadu vo verejnej súťaži, určil ako výsledok verejného obstarávania uzatvorenie rámcovej dohody. Na jej základe bude likvidácia zabezpečovaná formou čiastkových objednávok podľa aktuálnych potrieb. Vyhlásenie verejného obstarávania ministerstvo predpokladá v druhej polovici januára.

Viac k témam: likvidácia odpadu, nebezpečný odpad, skládka
Zdroj: Webnoviny.sk – Ministerstvo vnútra chce likvidovať nebezpečný odpad, pred vyhlásením súťaže sa poradí s odborníkmi © SITA Všetky práva vyhradené.