14.1.2022 (Webnoviny.sk) – Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) víta posun pri zavádzaní výdavkových stropov, ktorý nastal schválením návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách vládou. Návrh novely je súčasťou zámeru zaviesť výdavkové stropy ako záväzný nástroj riadenia verejných financií.

Ako predpokladá návrh novely zákona, samotná výška výdavkových limitov však má byť stanovená novelou ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

Štandardný zákon by oslabil celý koncept

RRZ preto verí, že napriek doteraz zložitému procesu sa napokon aj ukotvia výdavkové stropy formou ústavného zákona. „Ústavné ukotvenie výdavkových limitov bolo aj pôvodným zámerom odborných autorov tohto zákona, ktoré však v roku 2011 bohužiaľ nenašlo dostatočnú politickú podporu,“ konštatuje rozpočtová rada.

Ak by sa z politických dôvodov neschválili limity aj vo forme ústavného zákona, alternatívou by bolo podľa rady prijatie výdavkových limitov len formou štandardného zákona, ako to naznačujú aj niektorí predstavitelia vlády, resp. niektorých vládnych politických strán. V tom prípade by však musela podľa RRZ prísť výraznejšia zmena návrhu, ktorý tento týždeň schválila vláda. „Prijatie výdavkových stropov len vo forme štandardného zákona by však výrazne oslabilo celý koncept výdavkových stropov a ich odolnosť voči nezodpovednému populizmu a takým vládam, ktoré v budúcnosti nepreukážu dostatočnú odhodlanosť zodpovedne spravovať verejné financie,“ myslí si rada.

Ústavné ukotvenie je dôležité

Podobne však prijatie výdavkových limitov v ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti, ktoré by nebolo sprevádzané aj inými modernizačnými zmenami súčasného znenia zákona, by mohlo viesť podľa rady k ich čiastočnej nefunkčnosti, nakoľko by napríklad vzťah medzi limitmi a dlhovou brzdou mohol byť zmätočný.

Ústavné ukotvenie je zvlášť dôležité po tom, ako sa slovenské verejné financie stali najmenej dlhodobo udržateľnými v celej EÚ. Nebolo by preto šťastné, ak by obsiahnutie záväzku prijať výdavkové stropy v pláne obnovy napokon viedlo k zmene pôvodného zámeru ukotviť výdavkové stropy aj ústavným zákonom, resp. boli prijaté síce ústavným zákonom, ale len formálne, bez veľkej pravdepodobnosti ich efektívneho využitia,“ uzavrela rada.

Viac k témam: Rozpočet
Zdroj: Webnoviny.sk – Rozpočtová rada víta posun pri zavádzaní výdavkových stropov, mali by byť v ústave © SITA Všetky práva vyhradené.