18.5.2021 (Webnoviny.sk) – Štát by mal získať v roku 2022 zo správnych poplatkov zaplatených za európsku licenciu od prevádzkovateľov cestnej dopravy, ktorí používajú motorové vozidlá či jazdné súpravy na prepravu tovaru v medzinárodnej doprave, 815-tisíc eur.

Umožniť to má novela zákona o cestnej doprave z dielne ministerstva dopravy, ktorá je na medzirezortnom pripomienkovom konaní. Nová legislatíva zavádza povinnosť pre prevádzkovateľov cestnej dopravy, ktorí používajú vozidlá či jazdné súpravy, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony, od 21. mája 2022 mať udelené povolenie prevádzkovateľa cestnej dopravy a byť držiteľom licencie Európskej únie (EÚ). Novela zákona má byť účinná od 21. februára 2022.

Náklady pre prevádzkovateľov vo výške 163 eur

Novela zákona prináša aj povinnosť pre prevádzkovateľov cestnej dopravy doplniť informácie, okrem iného, o evidenčných číslach vozidiel či o počte zamestnancov, a to vždy k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy. Ako pripomína rezort dopravy, tieto zmeny vyvolajú aj finančný dopad na úpravu jednotného informačného systému v cestnej doprave. Podľa ministerstva dopravy však zatiaľ nie sú k dispozícii finálne technické špecifikácie, ktoré Európska komisia (EK) vydá prostredníctvom vykonávacích aktov. Na základe dostupných informácii a podkladov ministerstvo dopravy odhaduje finančné výdavky v roku 2022 vo výške viac ako 487-tisíc eur.

Náklady na získanie licencie EÚ pre nových prevádzkovateľov cestnej dopravy sú celkovo vo výške 163 eur. Ako upresňuje rezort dopravy, vydanie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy je 30 eur, licencia EÚ stojí 20 eur, overenie kópie licencie EÚ na každé vozidlo 3 eurá. Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej nákladnej dopravy alebo osobnej cestnej dopravy bude stáť 100 eur. Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v cestnej nákladnej doprave alebo v cestnej osobnej doprave bude stáť 10 eur. Ministerstvo dopravy zatiaľ nevie presne, aký počet prevádzkovateľov cestnej dopravy bude mať takúto povinnosť. Ak ich by bolo 5-tisíc, tak to prinesie podľa rezortu pre štátny rozpočet 815-tisíc eur.

Nariadenie rozširuje rozsah vozidiel

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ z roku 2020 rozširuje rozsah vozidiel a jazdných súprav, ktoré budú v rámci EÚ pri preprave tovaru podliehať povinnosti mať licenciu EÚ. Požiadavky na prístup k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy budú od 21. mája 2022 povinné aj pre prevádzkovateľov, ktorí používajú motorové vozidlá či jazdné súpravy na prepravu tovaru v medzinárodnej doprave, ktorých najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony.

Z povinnosti mať licenciu EÚ budú vyňaté medzinárodné prepravy vykonávané vozidlami, ktorých hmotnosť vrátane prípojných vozidiel nepresahuje 2,5 tony a vnútroštátne prepravy vykonávané vozidlami, ktorých hmotnosť vrátane prípojných vozidiel presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony.

Viac k témam: cestná preprava, dopravcovia
Zdroj: Webnoviny.sk – Štát zarobí na zmenách v cestnej doprave, dopravcovia budú potrebovať nové licencie © SITA Všetky práva vyhradené.