18.9.2020 (Webnoviny.sk) – Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) pozitívne vníma novátorské snahy vlády v oblasti podnikateľského prostredia, no zároveň nemôže súhlasiť so snahou o univerzálnu voľnú živnosť. Konštatoval to v piatok na výročnom sneme prezident zväzu Stanislav Čižmárik.

„Naším krédom v SŽZ je kvalita. V novátorských snahách vlády však viac ako slovo kvalita rezonuje slovo liberalizácia. Členovia SŽZ sú presvedčení, že Slovensko potrebuje odborníkov, majstrov remesla a ľudí s odbornými znalosťami vo všetkých sektoroch. Preto náš zväz nemôže súhlasiť so snahou o univerzálnu voľnú živnosť. Áno, vládne tu byrokracia, ale odstraňujme ju tam, kde spôsobuje záťaž a kde je nelogická,” zdôraznil Čižmárik vo svojom úvodnom prejave.

Zväz vníma pozitívne zmeny vlády v oblasti vzdelávacieho systému, ale aj snahu o zlepšovanie stavu súdnictva, boj s korupciou a iniciatívy na uľahčovanie podmienok podnikania.

Skutočná budúcnosť EÚ

„Moderné remeslá, založené na moderných digitálnych riešeniach, ekologicky zodpovedné a budované v rodinných tradíciách sú skutočnou budúcnosťou SR aj EÚ. Toto je motto nášho zväzu a verím, že o význame remesiel dokážeme presvedčiť aj zodpovedných vládnych predstaviteľov,“ doplnil Čižmárik. Pre naplnenie tejto vízie budú podľa SŽZ dôležité aj finančné prostriedky z eurofondov.

“Malé a stredné podniky majú oprávnene veľké očakávania na zmysluplné využitie zdrojov z Fondu obnovy EÚ. Veríme, že formy čerpania pomoci zohľadnia regionálne potreby a umožnia široké zapojenie sa malých firiem z rôznych sektorov,” dodal prezident SŽZ.

Živnostenský zväz navrhuje v rámci avizovanej daňovo-odvodovej reformy zohľadniť najmä tieto zmeny – zmeniť odpisové skupiny hmotného investičného majetku pre všetkých podnikateľov tak, ako ich upravila novela zákona o dani z príjmu pre mikrodaňovníkov.

Zmeniť pravidlá odpočtu daňovej straty pre všetkých MSP tak, ako ich upravila novela zákona o dani z príjmu pre mikrodaňovníkov, ktorí si môžu od roku 2021 daňovú stratu umoriť až do výšky celého základu dane, na rozdiel od ostatných spoločností, ktoré majú túto možnosť len do výšky 50 % z ich základu dane.

Limit paušálnych výdavkov

Prehodnotiť ďalšie zvýšenie limitu paušálnych výdavkov pre fyzické osoby – podnikateľov na maximálnu sumu 29 800 eur, čím by obsiahli skupinu podnikateľov s obratom do 49 790 eur.

Zároveň tiež znížiť povinný odvod do rezervného fondu vo výške 4,75 % na maximálne 2 % pre fyzické osoby podnikateľov – SZČO a presunúť takto uvoľnenú časť povinných odvodov do pripravovaného nového poistného fondu kurzarbeit a do fondu úrazového poistenia.

A na záver odpustiť daň z príjmu pri generačnej výmene v rodinných firmách, ktorou je zaťažený prevod majetku zo zakladateľa firmy na jeho nástupníkov.

Slovenský živnostenský zväz vznikol v roku 1992 ako združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov. Je členom Rady solidarity a rozvoja SR na Úrade vlády SR, má zastúpenia v pracovných skupinách a komisiách na rôznych úrovniach.

Viac k témam: kurzarbeit, Slovenský živnostenský zväz, SZČO Samostatne zárobkovo činná osoba, živnosť, živnostníci
Zdroj: Webnoviny.sk – Živnostenský zväz nesúhlasí s univerzálnou voľnou živnosťou a navrhuje niekoľko zmien © SITA Všetky práva vyhradené.