28.6.2019 (Webnoviny.sk) – Projekt Efektívne regióny sa venuje vývoju a prevádzkovaniu komplexnej platformy Región Fakty. Realizácia projektu sa rozbehla v apríli tohto roku a ukončený by mal byť o dva roky neskôr, t.j. v marci 2021.

Hlavným cieľom projektu je vývoj komplexnej platformy pod názvom Región Fakty, ktorá bude mapovať investície do verejnej správy na úrovni VÚC v porovnaní s dosiahnutými výsledkami v konkrétnych oblastiach verejných politík. Projekt má ambíciu identifikovať rozsiahle množstvo konkrétnych indikátorov, ktoré širokej verejnosti poskytnú špecializované reporty zamerané na verejnú správu a mieru jej efektivity.

Projekt “Efektívne regióny” sa inšpiruje úspešnými zahraničnými iniciatívami a reaguje na identifikovaný deficit, ktorý na Slovensku máme práve v oblasti sledovania vynakladaných zdrojov financií v porovnaní s efektivitou výsledného riešenia vo verejnej správe. Keďže oblastí verejných politík, ktoré sú v kompetencii vyšších územných celkov je veľké množstvo, pre potreby implementácie projektu boli identifikované tri najzaujímavejšie “okruhy” na sledovanie, a to dopravná infraštruktúra, životné prostredie a vzdelávanie.

Aktivity projektu začnú analýzou dostupných dát a dátových zdrojov, ktoré sa následne budú ďalej spracovávať a medzi ktorými budú vyhľadávané konkrétne vzťahy a ukazovatele efektivity.
Projekt pokryje všetky VÚC s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom OP EVS.
Inzercia

Viac k témam: Apel, efektívne regióny, PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Efektívne regióny prinesú nové fakty © SITA Všetky práva vyhradené.