9.4.2021 (Webnoviny.sk) – Povinné očkovanie detí sleduje legitímny cieľ ochrany zdravia a ochrany práv iných, keďže chráni osoby, ktoré očkovanie dostanú, ako aj osoby, ktoré z medicínskych dôvodov nemôžu byť zaočkované a sú odkázané na kolektívnu imunitu proti závažným nákazlivým ochoreniam.

V prípade rozsudku v spore Vavřička a ďalší proti Českej republike to konštatuje Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP). Ako v tlačovej správe informovalo slovenské ministerstvo spravodlivosti, SR malo v konaní postavenie tretej strany.

Bránili sa porušením práv

V prejednávanej kauze sťažovatelia tvrdili, že v dôsledku uloženia pokuty za nesplnenie povinnosti dať zaočkovať dieťa a v dôsledku neprijatia nezaočkovaného dieťaťa do materskej školy došlo k porušeniu ich práv zaručených Dohovorom na ochranu ľudských práv a základných slobôd.

ESĽP však podľa rezortu spravodlivosti považoval povinné očkovanie za súladné s najlepším záujmom dieťaťa. „Pri posudzovaní proporcionality tohto opatrenia zohľadnil rozsah a obsah povinného očkovania, existujúce výnimky z tejto povinnosti a existujúce procedurálne záruky,” informovalo ministerstvo.

Pokuta nebola neprimerane vysoká

Súd takisto nepovažoval pokutu uloženú v jednom z prípadov, ktorá bola vo výške približne 110 eur, za neprimerane vysokú. „Taktiež poukázal na to, že hoci neprijatie detí do materských škôl pre tieto deti znamenalo určitú stratu možností pre ich osobný rozvoj, toto opatrenie malo skôr preventívny, než represívny charakter a bolo dočasné,” dodal rezort spravodlivosti.

Podľa rozsudku v okamihu dosiahnutia veku pre povinnú školskú dochádzku nebolo ich prijatie do základnej školy nijako podmienené ich očkovacím statusom.

Viac k témam: povinné očkovania, povinné očkovanie, súdy, základné práva a slobody
Zdroj: Webnoviny.sk – Európsky súd zamietol sťažnosť českých rodičov, povinné očkovanie je v súlade s najlepším záujmom detí © SITA Všetky práva vyhradené.