10.8.2022 (Webnoviny.sk) – Mnoho žien sa domnieva, že nepravidelné krvácanie má na ich telo negatívny dopad. Menštruácia je totiž často vnímaná ako prostriedok na odplavovanie toxínov z tela. Takáto očistná funkcia je však len mýtus. Obavy vychádzajúce z nepravidelnosti menštruačného cyklu, nedostatku krvácania alebo výrazne slabého špinenia sú preto neopodstatnené. Pravdou je, že žena vôbec nemusí menštruovať každý mesiac.

Menštruačné krvácanie z tela neodplavuje toxíny

Nevedecké vyjadrenia sú často zdrojom šírenia dezinformácií o prirodzených biologických procesoch ženského tela. Inak tomu nie je ani pri falošnej predstave o menštruačnom krvácaní, ako o niečom plnom toxínov a nečistôt. Menštruačný proces neodstraňuje z tela nič okrem endometrie, známej aj ako sliznica alebo výstelka maternice. Tá sa vytvára počas každého cyklu a pripravuje ženské telo na potenciálne uhniezdenie embrya. V prípade, že k uhniezdeniu nedôjde, je sliznica z tela vylúčená v podobe menštruácie. Následne sa tento proces opakuje. Navyše si je potrebné uvedomiť, že výstelka maternice je prostredie ideálne pre tvorbu nového života, preto je prítomnosť toxínov a škodlivých látok vylúčená.

Deficit krvácania ako výsledok užívania antikoncepcie

Užívanie kombinovanej hormonálnej antikoncepcie vo forme tabliet či vnútromaternicového telieska vyúsťuje do podoby tzv. pseudo-menštruácie. Žena vtedy nemá menštruáciu v pravom slova zmysle, pri ktorej by dochádzalo k dozrievaniu vajíčka a ovulácii. Aj keď sa sliznica maternice mení podobne ako počas prirodzeného cyklu, rozdielom je, že premena nenastáva pôsobením hormónov produkovaných vaječníkmi, ale pôsobením hormónov z antikoncepčných preparátov. Krvácanie je slabšie a menej bolestivé.

Cyklus bez menštruačného krvácania býva zase výsledkom jednozložkovej gestagénovej antikoncepcie, teda antikoncepcie bez estrogénovej zložky, pri ktorej už k cyklickým zmenám nedochádza vôbec. Z medicínskeho hľadiska nepredstavuje takýto deficit krvácania problém. Medzi ďalšie prirodzené príčiny absencie krvácania patrí aj tehotenstvo, radikálny úbytok či nárast na váhe, stres a iné zdravotné problémy.

Plánované zastavenie menštruácie

Oddialiť menštruačné krvácanie je možné pomocou hormonálnej antikoncepcie, ktorej použitie nie je zdraviu škodlivé. Funguje jednoducho ako absencia menštruácie v čase tehotenstva či dojčenia. Progestín je hormón, ktorý pri prerušení menštruácie hormonálnou antikoncepciou bráni hromadeniu výstelky maternice. Sliznica sa tak nezväčšuje a teda aj množstvo vylúčenej krvi ostáva minimálne alebo žiadne. Po vysadení antikoncepcie sa cyklus vracia do normálu.

Prerušenie menštruácie hormonálnou antikoncepciou – príčina neplodnosti?

V roku 2012 bol na ženách vo veku od 15 do 49 rokov vykonaný výskum doktorky Anny Szarewskej, ktorý potvrdil, že až 46% žien preferuje interval krvácania pohybujúci sa v rozmedzí 2 mesiacov až 1 roka. Iné ženy považujú amenoreu, teda absenciu menštruačného krvácania, za nežiaduci účinok antikoncepčných preparátov, ktorý má podľa nich viesť k trvalej neplodnosti. Napriek tomu, že tento predpoklad nie je podložený žiadnym výskumom, často býva hlavným dôvodom na prerušenie užívania antikoncepcie.

Nie každá absencia krvácania je zdravotne nezávadná

Podstatným rozdielom ostáva fakt či žena hormonálnu antikoncepciu užíva alebo nie. Amenorea je totiž bežným následkom užívania jednozložkovej tabletovej antikoncepcie pričom nepredstavuje hrozbu pre ženský organizmus. V prípade, že žena neužíva tabletky alebo podobný druh antikoncepcie, absencia menštruácie môže predstavovať iný zdravotný problém, s ktorým je potrebné obrátiť sa na odborníka.

Čo je potrebné podstúpiť pred začatím užívania hormonálnej antikoncepcie?

V prípade, že sa žena rozhodne začať užívať hormonálnu antikoncepciu, musí sa o jej výbere poradiť so svojim gynekológom alebo gynekologičkou. Nielen preto, že je antikoncepcia na Slovensku viazaná na lekársky predpis, ale aj kvôli tomu, že nie každá žena môže užívať každý typ antikoncepcie. “Pred jej nasadením je nutný dôkladný odber anamnézy, gynekologické vyšetrenie a ultrazvukové vyšetrenie prsníkov. Pre lekára je tiež dôležitá informácia o tom, aké ochorenia a diagnózy sa vyskytujú vo pacientkinej rodine, najmä u jej mamy, prípadne starej mamy,” dodáva PhD., Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc. Dôraz sa kladie na kontraindikácie akými sú cievne mozgové príhody, tromboembolické choroby, ischemické choroby srdca, aktívne ochorenia či tumory pečene, vysoký krvný tlak a cholesterol či obličkové ochorenia.

Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.

Viac k témam: Menštruácia, PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Menštruácia nie je podmienkou dobrého zdravia © SITA Všetky práva vyhradené.