15.10.2020 (Webnoviny.sk) – Občania a podnikatelia sa možno dočkajú ďalšieho znižovania byrokracie. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR totiž pracuje na novele zákona proti byrokracii. Pripomienkové konanie by sa malo rozbehnúť v januári budúceho roka.

Cieľom je podľa rezortu pokračovať v znižovaní administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb využívaním informačných systémov verejnej správy.

“A teda rozšíriť okruh skutočností, ktoré už nebude potrebné jednotlivým orgánom verejnej moci preukazovať formou predkladania výpisov a potvrdení v listinnej podobe, keďže si tieto skutočnosti orgány verejnej moci môžu overiť prostredníctvom informačných systémov, ku ktorým majú autorizovaný prístup,” objasňuje ministerstvo.

Opatrenie sa dotkne viacerých potvrdení

Tzv. tretia vlna znižovania byrokracie by mala Slovákov odbremeniť od povinnosti predkladania 14 listinných potvrdení. Konkrétne ide o kópiu rodného, sobášneho a úmrtného listu, ako aj kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní.

Podnikatelia nebudú na úrady musieť nosiť potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania i potvrdenie o pridelení IČO. Podobný osud budú mať aj výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat, výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb a výpis z registra sociálnych podnikov.

Úrady si sami zistia aj údaje z potvrdenia o pobyte, o rozvode a o zapísaní v zozname advokátov. Zároveň sa zmeny dotknú aj predkladania potvrdenia, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, v konkurze ani na neho nie je vyhlásený konkurz a potvrdenie že hospodársky subjekt nie je v likvidácii a potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Štát už niektoré povinnosti zrušil

Na uvedenej novele už pritom pracovala predchádzajúca vláda. Tá dokonca materiál predložený Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ešte v decembri minulého roka aj schválila.

Nové vedenie úradu ju chcelo prehodnotiť a zanalyzovať jej efektívnosť a reálny prínos pre občanov. Napokon podľa všetkého predloží vlastnú novelu. Tá by sa podľa prvotných informácií mala dotknúť väčšieho počtu dokumentov.

Štát už zrušil povinnosť predkladať listinné výpisy z obchodného registra, živnostenského registra, katastra nehnuteľností, ako aj registra trestov.

Ďalej výpisov z registra mimovládnych organizácií, potvrdení o návšteve školy, potvrdení o nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení, nedoplatkoch voči daňovým a colným úradom, ale i potvrdení o dôchodkových a nemocenských dávkach ako povinných príloh v listinnej podobe.

Viac k témam: Antibyrokratický zákon, byrokracia
Zdroj: Webnoviny.sk – Štát plánuje tretiu vlnu znižovania byrokracie, potrebné údaje si budú úrady zisťovať sami © SITA Všetky práva vyhradené.