14.12.2020 (Webnoviny.sk) – Návrh ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme, ktorý predložil minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina), sa dostatočne nezameriava na riešenie dlhodobých problémov dôchodkového systému a to v prvom, ani v druhom dôchodkovom pilieri. V tlačovej správe na to upozornila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

Návrat dlhodobej udržateľnosti

Ambíciou vlády by malo byť vrátenie dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému približne do stavu, v akom sa nachádzala v roku 2018.

Návrh ústavného zákona však podľa RRZ zavádza opatrenia, ktoré neboli odborne zdôvodnené a môžu do budúcna vytvárať dodatočné riziká pre dlhodobú udržateľnosť verejných financií.

“Nejasné formulácie niektorých ustanovení, vrátane dôvodovej správy, a riziko nových interpretácií, môžu v budúcnosti ešte výrazne zvýšiť negatívny vplyv na dlhodobú udržateľnosť,” varuje rozpočtová rada.

Ako pozitívny prínos hodnotí RRZ zámer ukotviť naviazanie dôchodkového veku na vývoj strednej dĺžky života v ústavnom zákone. “Toto opatrenie môže byť najdôležitejším stabilizujúcim prvkom dôchodkového systému,” tvrdí rada.

Negatívny vplyv na verejné financie

Ústavný zákon navrhuje doplniť o podmienku, aby zmena dôchodkového veku nemohla byť menšia ako 80 % zmeny strednej dĺžky života.

Legislatívny návrh zavádza možnosť vzniku nároku na dôchodok po dosiahnutí istého počtu odpracovaných rokov. Takéto opatrenie je podľa RRZ vhodnejšie riešiť v rámci úpravy podmienok na predčasný dôchodok spoločne s definovaním podmienky jeho minimálnej výšky.

“Bez akceptovania týchto princípov by mohlo mať toto opatrenie výrazne negatívny vplyv na dlhodobú udržateľnosť systému,” varuje rozpočtová rada.

Zavedenie tzv. rodičovského piliera, teda príplatku k starobnému dôchodku, bude mať podľa RRZ významne negatívny vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií.

Dôchodkový systém je destabilizovaný

Rada preto odporúča vykonať zmeny tak, aby nemali dopad na zhoršenie v súčasnosti značne finančne destabilizovaného dôchodkového systému. “Ak by sa rodičovský pilier mal financovať z daní, mal by byť navyše dôkladne posúdený podľa princípu hodnoty za peniaze,” uviedla rozpočtová rada.

Úprava sporiacej fázy druhého dôchodkového piliera je podľa RRZ nedostatočná, veľmi vágna a nemusí viesť k náprave jeho dlhodobých problémov, čo by v budúcnosti vytvorilo ďalší tlak na verejné financie.

“Ak sa lepšie nastaví, Rada víta zastabilizovanie veľkosti druhého piliera (minimálna sadzba odvodov, povinný vstup),” tvrdí. Upozorňuje tiež na to, že automatická mimoriadna valorizácia dôchodkov zhoršuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií a je potrebné jej nastavenie podmieniť aktuálnym stavom dlhodobej udržateľnosti.

Viac k témam: minister práce sociálnych vecí a rodiny SR
Zdroj: Webnoviny.sk – Krajniakove zmeny neriešia problémy dôchodkového systému, tvrdí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť © SITA Všetky práva vyhradené.