31.3.2021 (Webnoviny.sk) – Predstavenstvo spoločnosti Philip Morris ČR a.s. v snahe naďalej chrániť zdravie svojich akcionárov, zamestnancov a iných spolupracovníkov a tiež s ohľadom na skutočnosť, že ďalší vývoj pandémie ochorenia COVID-19 a prijatých opatrení nemožno s istotou predvídať, rozhodlo, že valné zhromaždenie schvaľujúce okrem iného aj hospodárske výsledky spoločnosti za rok 2020 nezvolá a zasadnutia valného zhromaždenia za osobnej účasti akcionárov sa konať nebude.

Predstavenstvo sa tak rozhodlo usporiadať aj v tomto roku hlasovanie akcionárov mimo zasadnutia valného zhromaždenia (tzv. per rollam), tj. prostredníctvom hlasovacích formulárov.

Rozhodujúcim dňom pre účasť na hlasovaní a tiež rozhodujúcim dňom pre výplatu podielu na zisku (dividendy) je 8. apríl 2021. Hlasovať tak budú môcť a právo na podiel na zisku (dividendu) budú mať akcionári vlastniaci akcie spoločnosti k 8. apríla 2021.

Philip Morris ČR a.s. rozošle akcionárom oznámenie predstavenstva o rozhodovaní per rollam, vrátane záväzných návrhov rozhodnutí, pokyny k hlasovaniu per rollam a samotné hlasovacie formuláre poštou dňa 15. apríla 2021. Hlasovanie hlasovacími formulármi bude prebiehať od 15. apríla 2021 do 21. mája 2021. Predbežné výsledky hlasovania akcionárov budú zverejnené 30. apríla 2021 a konečné výsledky hlasovania 28. mája 2021.

Návrh na rozdelenie zisku

Predstavenstvo spoločnosti Philip Morris ČR a.s. navrhuje výplatu hrubej dividendy vo výške  1 260 Kč. Návrh na výplatu dividendy bol preskúmaný a schválený dozornou radou spoločnosti a bude predložený akcionárom na schválenie.

Obchodné a finančné údaje za rok 2020:

“V minulom aj tomto roku, počas pandémie ochorenie COVID-19, je našou hlavnou prioritou zabezpečenie zdravia a bezpečnosti všetkých našich zamestatncov, ich rodín, zákazníkov a obchodných partnerov. Som rada, že sme neboli nútení prerušiť výrobu a podarilo sa nám nielen udržať, ale dokonca navýšiť pracovné miesta v našej továrni v Kutnej Hore. Cením si tiež toho, ako plnohodnotným partnerom sa nám v tejto náročnej dobe podarilo byť voči komunitám, v ktorých naši zamestnanci žijú, alebo v ktorých podnikáme. Napriek dočasnému poklesu zisku, spôsobeného najmä vládnymi opatreniami a uzavretím štátnej hranice, som rada, že sa ďalej pevne držíme jasne nastaveného kurzu smerom k naplneniu našej vízie sveta bez cigaretového dymu a za to, že hlavné aspekty nášho podnikania zostávajú silné”, hovorí Andrea Gontkovičová, predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka Philip Morris ČR as, pobočky Philip Morris International Inc., ktorá zastrešuje podnikanie na trhu v Českej republike a na Slovensku.

Celkový počet dospelých užívateľov IQOS v Česku a na Slovensku v porovnaní s rokom 2019 vzrástol o 177 000 a dosiahol tak 629 000 (417 000 v ČR a 212 000 na Slovensku), z toho 430 000 (284 000 v ČR a 146 000 na Slovensku ) dospelých užívateľov prestalo fajčiť a úplne prešlo na IQOS.
Konsolidované tržby bez spotrebnej dane a DPH vo výške 17,9 miliardy Kč sa zvýšili o 4,6%, resp. o 3,8% pri vylúčení vplyvu menového kurzu.
Konsolidovaný čistý zisk poklesol o 12,3% a dosiahol 3,5 miliardy Kč.
Celkový kombinovaný trh cigariet a bezdymových tabakových výrobkov v Českej republike sa znížil o odhadovaných 10,9% a na Slovensku o odhadovaných 0,7%.
Objem predaja tabakových náplní HEETS vzrástol o 0,5 miliardy kusov v Česku a o 0,2 miliardy kusov na Slovensku.
Objem odbytu portfólia tabakových výrobkov určených na fajčenie sa znížil o 1,2 miliardy kusov v Česku a o 0,2 miliardy kusov na Slovensku.

Kľúčové udalosti

Spoločnosť Philip Morris ČR a.s. uviedla v decembri minulého roka na český trh náš prvý e-liquid produkt. “Našim zákazníkom veľmi starostlivo načúvame a vieme teda, že jeden variant bezdymového produktu nedokáže uspokojiť potreby všetkých. Som preto veľmi rada, že práve v Českej republike sme vlani v európskej premiére rozšírili rodinu našich vedecky podložených bezdymových alternatív IQOS tým, že sme na trh uviedli IQOS VEEV, naše najpokročilejšie riešenie v segmente elektronických cigariet. Som presvedčená, že značka IQOS, ktorá si u nás počas uplynulých troch rokov dokázala získať dôveru už stoviek tisíc užívateľov, tak teraz dokáže osloviť ešte širší okruh dospelých fajčiarov. V snahe prinášať na slovenský a český trh inovácie a ďalšie bezdymové riešenia budeme napokon pokračovať aj tento rok “, uviedla Andrea Gontkovičová.

Zdôraznila tiež, že kľúčovou udialosťou minulého roka považuje rozhodnutie amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), ktorý udelil začiatkom júla bezdymovému výrobku IQOS status produktu s modifikovaným rizikom (MRTP). Stalo sa tak na základe predložených vedeckých dôkazov, ktoré potvrdzujú znížené vystavenie ľudského organizmu vplyvu škodlivých látok.

Celá Výročná správa 2020 spoločne so všetkými relevantnými dokumentmi je zverejnená na webovej stránke: www.philipmorris.cz v sekcii “Pro akcionáře”.

Predstavenstvo spoločnosti Philip Morris ČR a.s.

Informačný servis

Viac k témam: hlasovanie, Philip Morris, PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Predstavenstvo spoločnosti Philip Morris ČR a.s. oznamuje, že valné zhromaždenie akcionárov bude rozhodovať mimo svoje zasadnutia (tzv. per rollam), oznamuje finančné výsledky za celý rok 2020 a návrh na rozdelenie zisku spoločnosti © SITA Všetky práva vyhradené.