30.3.2021 (Webnoviny.sk) – Vo verejnej správe je veľa cenných dát, no najviac ľudí využíva práve priestorové dáta. Na ich získavanie je však potrebné vynaložiť veľké úsilie. Napriek tomu, že už dnes zbierame veľké množstvo hodnotných priestorových dát, má Slovensko stále nedostatky pri ich prepájaní.

Zdieľanie údajov v oblasti životného prostredia je pritom nevyhnutné nielen pre odbornú verejnosť, ale najmä pre celé obyvateľstvo. Zhodli sa účastníci podujatia ITAPA Digital Talk v prvej verejnej diskusii o sprístupňovaní priestorových dát ľuďom.

Nástup INSPIRE nebol dostačujúci

Už skoro 14 rokov platí smernica INSPIRE, ktorej cieľom je vybudovať v celej Európe vzájomne prepojenú infraštruktúru priestorových informácií. „Slovensko v digitalizácii celkovo zaostáva za inými krajinami, a teda aj nástup INSPIRE nebol u nás dostačujúci. Zaostáva však aj dopyt po údajoch,“ povedal vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko. „Pritom, široké využitie čo najpresnejších priestorových dát je úplne kľúčové k dosiahnutiu stanoveného cieľa. Inovácie založené na dátach navyše prinesú občanom viacero výhod, napríklad lepšiu mobilitu alebo nižšiu spotrebu energie,“ dodal. Priestorové dáta navyše patria medzi najdrahšie a štát do nich investuje niekoľko miliónov eur ročne.

Napriek všetkým ťažkostiam je teraz na Slovensku podľa Róberta Konráda z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre životné prostredie, ako sa podarí smernicu INSPIRE prepojiť s ďalšími politikami otvorených dát. „Legislatíva je hotová – čo sa týka zdieľania dát, máme za sebou vyše 10 rokov implementácie, a verím, že situácia sa vyvíja k lepšiemu. Väčšie prepojenie dát je otázka stratégie, ako aj celkovej politiky v tejto oblasti,“ ozrejmil Konrád.

Záujem o väčšie množstvá údajov

Cieľové skupiny pre využívanie priestorových dát sa rozširujú a odborná verejnosť má záujem o čoraz väčšie množstvá údajov. „Na Slovensku máme na INSPIRE rôzne pohľady. My na ministerstve akceptujeme legislatívu a zároveň sa snažíme napĺňať očakávania. Za posledné dva roky sa snažíme na pôde nášho ministerstva hľadať a upratať, kde dáta sú a prečo nie sú zdieľané. Okrem nášho rezortu je mnoho dát aj v ďalších, napr. v pôdohospodárstve a v doprave, ktoré však s ich zdieľaním ešte zaostávajú,“ objasnil prekážky integrácie dát a ich sprístupňovania Martin Tuchyňa z Ministerstva životného prostredia SR.

ITAPA Digital Talks je séria pravidelných online diskusných stolov s kľúčovými osobnosťami na aktuálne témy. Podujatia ITAPA už 20 rokov prinášajú nové impulzy a inšpirácie, pričom sa stali vrcholnou kongresovo-diskusnou platformou na Slovensku so stovkami spíkrov a účastníkov z domáceho prostredia aj zahraničia.

Viac k témam: ITAPA Digital Talk, verejná správa
Zdroj: Webnoviny.sk – Prepájanie priestorových dát má obrovský potenciál pre budúcnosť, Slovensko má nedostatky © SITA Všetky práva vyhradené.